Evidence invalidating


evidence invalidating-57

cikkének (2) és (3) bekezdésében említett egyik olyan eltérés sem alkalmazható, amely alapján az állami támogatások összeegyeztethetőnek tekinthetők a közös piaccal és a Bizottság nem talált olyan új elemeket, amelyek cáfolnák ezt a következtetést.

If approved exactly as agreed with the Council and without amendments invalidating it, the compromise text may represent a significant step towards implementing the Community Strategy Concerning Mercury.

Is it consistent with European Union law if, during proceedings to amend a decision relating to a further application aimed at invalidating a utility model, the measures, procedures and legal remedies are applied in such a way that: the national court excludes any evidence submitted with the further application, including evidence relating to the state of the art, to which reference was already made in connection with the previous application for invalidation of a utility model?

Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítésére irányuló újabb kérelemmel kapcsolatos megváltoztatási eljárásban az intézkedések, eljárások és jogorvoslatok olyan módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság az újabb kérelem bizonyítékai közül — ideértve a technika állására vonatkozó bizonyítékokat is — kizárja azokat, amelyekre a használati mintaoltalom megsemmisítésére irányuló korábbi kérelemmel kapcsolatban már hivatkoztak?

In exercising its capacity to contract, the Council shall incorporate in its contracts the terms of this provision and of Article 23 in such a way as to bring them to the notice of the other parties entering into contracts with the Council, but any failure to incorporate such terms shall not invalidate such a contract or render it ultra vires the Council.